Bekwaam verklaren

De AIOS Spoedeisende Geneeskunde in het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn) kan een aanvraag doen om bekwaam verklaard te worden voor een Hoofd EPA. Hiernaast kan in ons centrum een AIOS ook een bekwaamverklaring aanvragen voor specifieke point-of-care echografie onderdelen. Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor een OOG (Oordeel opleidingsgroep) bespreking ingediend te worden bij de formele opleider SEG. Deze vindt dan plaats tijdens de tweemaandelijkse geagendeerde A(N)IOS besprekingen door de vakgroep SEG. Deze bespreking vindt alleen plaats indien aan onderstaande voorwaarden per EPA voldaan is. De AIOS dient hierbij de EPA en onderstaande voorwaarden tot bekwaam verklaren als leidraad te hanteren.

EPA Laag-Complexe Patiënt

Het streven van de AIOS dient te zijn deze EPA Laag-Complexe Patiënt bij voorkeur in het eerste opleidingsjaar bekwaam verklaard te krijgen.

 • Voorwaarden voor aanvraag bekwaam verklaring
  1. Minimaal 1 OSATS van alle vaardigheden beschreven in de EPA en alle sub-EPA’s
  2. Minimaal 12 SCEEPA’s van deze EPA (NB: dit vervangt KPB’s)
  3. Succesvol voltooid hebben van de volgende verplichte stages:
   • EPA-focus-stage(s) Spoedeisende Geneeskunde Laag-Complexe Patiënt
  4. Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)

 

EPA Hoog-Complexe Patiënt

Voor deze EPA Hoog-Complexe Patiënt geldt dat alleen de onderdelen van de SEH-benadering ‘Initiële benadering‘ en ‘Initiële behandeling‘ bekwaam verklaard hoeven te worden in het eerste jaar. De rest van de onderdelen van de SEH-benadering kunnen in het 2de en 3de jaar bekwaam verklaard worden. Uiteraard is het ook mogelijk meer onderdelen van de SEH-benadering in het eerste jaar bekwaam te laten verklaren, indien dat van toepassing is bij de individuele AIOS.

De rest van deze EPA wordt in principe pas vanaf het 2de opleidingsjaar bekwaam verklaard.

 • Voorwaarden voor aanvraag bekwaam verklaring
  1. Minimaal 1 OSATS van alle vaardigheden beschreven in de EPA en alle sub-EPA’s
  2. Minimaal 12 SCEEPA’s van deze EPA (NB: dit vervangt KPB’s)
  3. Succesvol voltooid hebben van de volgende verplichte stages:
   • Acute kindergeneeskunde
   • Acute ICL (interne geneeskunde/cardiologie/longgeneeskunde)
   • EPA-focus-stage(s) Spoedeisende Geneeskunde Hoog-Complexe en Kritiek Zieke Patiënt
  4. Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)
 • Handreiking bekwaam verklaren EPA Hoog-Complexe zorg – fase 1 (pdf)

 

EPA Kritiek Zieke Patiënt

Deze EPA Kritiek Zieke Patiënt kan vanaf de start van de opleiding in zijn geheel in het opleidingsproces worden geïmplementeerd door de AIOS, waarbij de uiteindelijke bekwaam verklaring waarschijnlijk in eind 2de of het 3e jaar verkregen kan worden.

 • Voorwaarden voor aanvraag bekwaam verklaring
  1. Minimaal 1 OSATS van alle vaardigheden beschreven in de EPA en alle sub-EPA’s
  2. Minimaal 12 SCEEPA’s van deze EPA (NB: dit vervangt KPB’s)
  3. Succesvol voltooid hebben van de volgende verplichte stages:
   • Anesthesie
   • Cardiologie
   • EPA-focus-stage(s) Spoedeisende Geneeskunde Hoog-Complexe en Kritiek Zieke Patiënt
   • IC
  4. Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)

 

EPA Management en Organisatie

De voorwaarden voor de bekwaam verklaring staan beschreven in de EPA Management en Organisatie.

Deze EPA kan pas aan het eind van de opleiding na de Supervisiestage bekwaam verklaard worden.

NB: Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)

 

EPA Onderwijs en Wetenschap

De voorwaarden voor de bekwaam verklaring staan beschreven in de EPA Onderwijs en Wetenschap.

Het tijdstip is afhankelijk van het behalen van de individuele voorwaarden door de AIOS.

NB: Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)

 

Spoedechografie

Naast de EPA’s kan de AIOS SEG ook bekwaam verklaard worden voor echografie vaardigheden.

In het Dijklander Ziekenhuis geldt dat als een AIOS voor een bepaalt onderdeel van de spoedechografie voldoet aan de eisen gesteld voor het certificering examen van de NVSHA deze tot het behalen van het examen bekwaamheidsniveau 3 krijgt.

Na het behalen van het examen geldt dat de AIOS bij voldoen aan de criteria op niveau 4 functioneert.

De AIOS dient de door de vakgroep SEG/opleidingsgroep aangewezen portefeuillehouder echografie (nu Vincent Rietveld) te verzoeken om de eigen aanvraag voor de bekwaamheidsverklaring te beoordelen op inhoud (aantallen/kwaliteit/onderdelen). Daarna kan de AIOS de bekwaamheidsaanvraag voor de specifieke echografie onderdelen indienen voor een bespreking in het OOG.

Als losse spoedechografie/point-of-care echografie onderdelen kunnen in Hoorn onder andere bekwaam verklaard worden:

 • FICB
 • eFAST
 • Longen
 • Cor
 • VCI & Aorta

NB: Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio (in EPASS onder ‘voortgang’ een ‘notitie’ per bekwaamverklaring waaronder bewijslast/kopieën/afschriften/pdf’s van de documenten zoals KPB’s/OSATS/SCEEPA’s etc kunnen worden toegevoegd)

 

Bekwaamheidsniveau