Month: May 2015

Huisartsenvoorlichting SEG WFG

Gisteren, 28 mei vond er een eerste voorlichtingsavond Spoedeisende Geneeskunde voor de huisartsen uit de regio Westfriesland plaats.

Deze avond stond in het teken van een kennismaking met onze vakgroep SEH-artsen, onze afdeling Spoedeisende Hulp inclusief rondleiding en aansluitend een 4 tal presentaties over pathologie en behandelstrategieen die ook in de eerste lijn een plaats zouden kunnen hebben.

Het was een prettige en gezellig avond waarvan wij hopen dat er meer zullen volgen!

Hieronder staan pdf versies van de presentaties:

Joger Jacobs, SEH-arts KNMG:

 

Refereeravond SEG WFG – 2 JULI 2015

MULTI-CENTER STUDIES SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

Locatie: Westfriesgasthuis – Auditorium

Wanneer: 2 juli 2015; 17:30-21:00 uur

Doel van deze refereeravond is om met onze opleidingen SEG samen na te denken over haalbare multicenter studies en de samenwerking op dit gebied te stimuleren. En, wie weet, ook al een start te maken met 1 of meer nieuwe, relatief eenvoudige en uitvoerbare, multicenter studies.

Daarom vragen wij alle opleidingsgroepen een referaat te houden waarbij gekozen kan worden uit de volgende opties:

  1. Presenteer een nieuw eigen onderzoeksvoorstel
  2. Presenteer een onderzoek dat al op je SEH loopt of klaar is om te starten, maar waar je graag andere ziekenhuizen bij zou betrekken.
  3. Kies een bestaand onderzoek/artikel dat relevant (en publicabel) genoeg is om in onze regio multicenter herhaald te worden.
  4. Kies een bestaand onderzoek/artikel dat een goede structuur biedt voor een multicenter studie in onze regio en als goede handleiding/basis kan dienen voor een nieuw onderwerp.

De referaten mogen maximaal 10 minuten duren, zodat er per referaat 10-15 minuten overblijven voor discussie en input. Hiervoor zijn ook Suzanne Peeters (SEH-arts KNMG, epidemiologe en ex-opleider Spoedeisende Geneeskunde) en Pieter Kievit (wetenschapsbureau WFG) uitgenodigd.

 

TIPS VOOR DE REFERATEN

  • Kies een relatief eenvoudig onderzoek en onderwerp
  • Presenteer het als een abstract, kort en bondig
  • Sluit af met het onderzoeksvoorstel, liefst op 1 slide zodat deze geprojecteerd kan blijven tijdens de discussie/brainstorm
  • Bespreek wel de relevante literatuur, maar houd dit kort
  • Bespreek sterktes/zwaktes van studie(opzet) en wat hieraan te doen

Aanmeldingen en de presentaties moeten voor 25 juni! gemaild worden naar: M.R.Douma@westfriesgasthuis.nl