Stageplanning

Hieronder staat stapsgewijs beschreven wat moet er gepland en gedaan dient te worden voor, tijdens en na een externe stage (buiten de SEH).

Waar mogelijk wordt er direct doorgelinkt naar relevante pagina’s op SPOEDZ.

 

  1. Voor stage

1.1.   Mentorgesprek plannen

1.2.   Mentorgesprek doen

1.3.   IOP Specifieke stage opstellen

1.4.   Introductie gesprek stage plannen

 

  1. Tijdens stage

2.1.   Introductie gesprek stage doen

2.2.   Stage lopen 1e deel

2.3.   Tussentijds beoordelingsgesprek voorbereiden

2.4.   Tussentijds beoordelingsgesprek doen

2.5.   Stage lopen 2e deel

2.6.   Eindgesprek met stagebeoordeling plannen

 

  1. Na stage

3.1.   Eindgesprek met stagebeoordeling doen

3.2.   Evaluatie formulier over de stage invullen en mailen aan de opleider en plaatsvervangend opleider