Laag-Complexe Patiënt

Handreiking bekwaam verklaren EPA laag-complexe patiënt

 

Wat?

Bekwaam verklaard worden

De AIOS gaat, bij het werken aan de bekwaamverklaring laag-complexe patiënt, zich eerst richten op de zorg voor de laag-complexe patiënt en draagt zorg voor voldoende ervaring met deze categorie patiënten voor de aanvraag tot bekwaamverklaring.

Na deze fase ontvangt de AIOS een bekwaamverklaring volgens de gebruikelijke route na een positieve uitkomst van een bespreking binnen het OOG  (Oordeel OpleidingsGroep).

 

Na de bekwaamverklaring

Met deze bekwaamverklaring mag de AIOS zelfstandig laag-complexe patiënten beoordelen en afhandelen. De AIOS wordt geacht zelf in staat te zijn zorg te leveren, dan wel in te schatten dat de AIOS supervisie nodig heeft. In de praktijk zal de AIOS nog steeds, ook na bekwaamverklaring, veelvuldig om supervisie vragen. Wanneer de AIOS geen supervisie vraagt, schrijft die ook niet meer “in overleg met” op.

Bij werkzaamheden buiten de kliniek waar de bekwaamverklaring is vastgesteld blijft de bekwaamverklaring geldig en vergewist de AIOS zich ervan hoe opnieuw veilig en kwalitatief zonder standaard supervisie gewerkt kan worden op de nieuwe werkplek. De AIOS dient in gesprek te gaan met de lokale opleiders over het bewkamen in specifieke protocollen, werkafspraken, lokale opleidingssituaties etc. die kunnen verschillen per lokatie.

 

Hoe?

De AIOS werkt op de SEH onder supervisie van de SEH-arts en richt zich vooral op het opvangen van patiënten met laag-complexe pathologie. Het gaat hierbij om kleine traumatologische aandoeningen (fracturen, wonden, abcessen),

huisartsgeneeskundige vragen van eenvoudige aard (bijvoorbeeld klachten van het KNO gebied, oog, huid, tanden, kiezen en niet-traumatische extremiteitsklachten) of vragen die anderszins aangeduid worden als laag-complex. Hieronder vallen specifiek niet de patiënten met een hoog-complexe hulpvraag (dyspnoe, thoracale pijn, buikpijn etcetera, zie ook de handreiking hoog-complexe patiënt).

 

Om er voor te zorgen dat de exposure aan- en de tijd voor verdieping en supervisie van deze laag-complexe patiënten categorie afdoende is en deze EPA in een relatief korte tijd bekwaam verklaard kan worden hebben we binnen het Dijklander Ziekenhuis speciale EPA focus stages ontwikkeld.

 

Studeren

De AIOS gebruikt de EPA focus stage periode(n) om zich te verdiepen in de benodigde kennis en vaardigheden behorende bij de EPA laag-complexe-patiënt-trauma en niet-trauma. In deze periode zal de AIOS ook, indien nodig, poli-dagen inplannen bij verschillende specialismen om specifieke verdieping binnen een laag-complex focus te kunnen halen.

 

Toetsing en beoordeling

 

Bekwaamverklaringen

De AIOS heeft de volgende bekwaamverklaringen:

 • Niet verplicht

 

Stages

De AIOS heeft de volgende stages van tevoren al gedaan:

 • De AIOS heeft minimaal totaal 1 jaar werkervaring op de SEH als ANIOS en/of AIOS.

 

Kennistoetsen

De AIOS doet de volgende kennistoetsen:

 • Er bestaan (landelijk) nog geen specifieke EPA kennistoetsen. Er zijn wel maandelijks EPA gerichte kennistoetsen in het kader van het loco-regionale onderwijs en de ToetsdagSEG binnen onze regio. Dit loco-regionale onderwijs behandelt alle patiëntgebonden EPAs cyclisch binnen een schema van 3 jaar.
 • Er zullen in de toekomst specifieke EPA gerichte kennistoetsen ontwikkeld (moeten gaan) worden (bijvoorbeeld: anatomie, hechttechnieken en gipsleer). Of dit ingevuld kan gaan worden met de e-learning modules van het Engelse ‘Royal College’ is nog niet duidelijk.

 

Cursussen

De AIOS  heeft de volgende cursussen met goed resultaat afgerond:

 • Geen verplicht
 • Advies: OTC 1

 

OSATS

De AIOS verkrijgt de volgende OSATS:

NB: een OSATS kan ook afgegeven worden na het met een opleider mondeling doorspreken van bepaalde klinische situaties die zich onverhoopt niet voorgedaan hebben in de praktijk.
 • Regionale anesthesie
 • Spoedechografie perifere zenuwblokkade
 • Spoedechografie FICB
 • Repositie luxatie/fractuur
 • Beoordeling Röntgen foto’s trauma (via OSATS formulier algemeen)
 • Wondsluiting
 • Gewrichtspunctie
 • Gebruik spleetlamp
 • Verwijderen corpus alienum oog
 • Inbrengen neustampon
 • KNO gericht lichamelijk onderzoek
 • CAD

 

KPB’s

De AIOS verkrijgt de volgende KPB’s:

 • Minimaal 6 KPB SEH benadering algemeen Laag-Complexe Patiënt afnemen van minimaal 3 verschillende supervisoren
 • Spoedeisende aandoeningen in het gelaat
 • Musculoskeletale aandoeningen

 

VIVA’s

De AIOS laat de volgende VIVA’s afnemen:

 • Epistaxis
 • Schouderluxatie

 

Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio!

 

Eindbeoordeling

De AIOS vraagt zelf een OOG beoordeling aan en levert de benodigde stukken minimaal 2 weken vóór de OOG bespreking in bij de opleider.
Na een positieve beoordeling in het OOG (minimaal bekwaamheidsniveau 4) mag de AIOS zelfstandig laag-complexe patiënten beoordelen en afhandelen.

 

Bekwaamheid niveaus