Geschiktheids Beoordeling

Doel

In het Kaderbesluit is vastgelegd dat opleiders ieder jaar oordelen of de aios de opleiding mag voortzetten. Opleiders beoordelen daarmee of de aios een niveau van competentie heeft bereikt dat in de betreffende fase van de opleiding mag worden verwacht.

 

Achtergrond

In de meeste gevallen is het beoordelingsgesprek een formaliteit, maar wel een zeer essentiële. Als de aios in KPB’s, andere toetsen en voortgangsgesprekken steeds heeft gehoord dat hij goed functioneert en voldoende voortgang toont, en dit goed gedocumenteerd is in het portfolio, vormt het beoordelingsgesprek de formele bevestiging hiervan.

 

Werkwijze

De geschiktheidsbeoordeling is eenrichtingsverkeer. De opleider spreekt een oordeel uit dat niet onderhandelbaar is. De geschiktheidsbeoordeling moet worden gevoerd met de (plaatsvervangend) opleider.

 

Onderdelen van het gesprek

Voorbereiding:

  • De aios levert zijn portfolio bij de opleider in
  • De opleider bereidt het gesprek voor door het portfolio te bestuderen en door binnen de opleidingsgroep en eventueel de directe werkomgeving feedback te vragen op het functioneren van de aios.

Uitvoering:

  • Inleiding: de opleider vertelt welke punten hij wil bespreken
  • De opleider geeft zijn beoordeling met daarbij een korte toelichting.

Afsluiting:

  • De opleider vult het betreffende AB-formulier in
  • Het formulier wordt opgenomen in het portfolio van de aios.