Onderwijs en Wetenschap

De voorwaarden voor de bekwaam verklaring staan beschreven in de betreffende EPA Onderwijs en Wetenschap. Een aanvullende uitwerking over de EPA Wetenschap staat hieronder.

Het tijdstip is afhankelijk van het behalen van de individuele voorwaarden door de AIOS.

NB: Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio zoals KPB’s/OSATS etc kunnen worden toegevoegd)

 

EPA Wetenschap

 

Toetsingscriteria

De in november 2019 door de NVSHA vastgestelde toetsingscriteria voor de bekwaamheid op het gebied van deze EPA zijn:

 1. De AIOS heeft de LOD wetenschap met voldoende resultaat afgesloten.
 2. De AIOS kan medische informatie kritisch beschouwen.
  1. De AIOS heeft gedurende de opleiding ten minste 3 CAT’s gepresenteerd.
   • EN
  2. De AIOS heeft gedurende de opleiding ten minste 3 maal een referaat gepresenteerd.
 3. De AIOS heeft wetenschappelijke vorming doorgemaakt en heeft bijgedragen aan het wetenschappelijke domein van de spoedeisende geneeskunde.
  1. De AIOS is tijdens of voorafgaand aan de opleiding gepromoveerd binnen de geneeskunde.
   • OF
  2. De AIOS heeft tijdens de opleiding als 1e auteur gepubliceerd in een PEER-reviewed medisch wetenschappelijk tijdschrift.
   • OF
  3. De AIOS heeft tijdens de opleiding een presentatie gehouden van eigen wetenschappelijk onderzoek op een door de NVSHA geaccrediteerd congres.
   • OF
  4. De AIOS heeft tijdens de opleiding een significante bijdrage geleverd aan voor de spoedeisende geneeskunde waardevol wetenschappelijk onderzoek dat in een peer-reviewed tijdschrift wordt gepubliceerd.
   • OF
  5. De AIOS is vanuit de NVSHA gemandateerd als werkgroep lid en heeft actief meegeschreven aan een door de NVSHA geaccordeerd multidisciplinair kwaliteitsdocument dat is opgenomen in de richtlijndatabase van de FMS of de kwaliteitsbibliotheek van het ZiN.

 

Toelichting

3

In het toetsingsformulier dient te worden vastgelegd wat de titel van het wetenschappelijk onderzoek is en waar en wanneer het werk gepubliceerd danwel gepresenteerd is.

 

3.3

 • Om te kunnen spreken van ” waardevol wetenschappelijk onderzoek” dient het onderzoek een, level of evidence te hebben van 2B of hoger. De oordelende wetenschapscoördinator en de opleider dienen in het toetsingsformulier te onderbouwen waarom zij vinden dat er sprake is van waardevol wetenschappelijk onderzoek.
 • Om te kunnen spreken van een “significante bijdrage” dient AIOS in grote mate betrokken te zijn geweest bij het onderzoek overeenkomstig de richtlijnen van de International Committee of Medical Journal Editors.
 • De tijdsinvestering voor een “significante bijdrage” zou niet minder moeten zijn dan 228 uur. Dit is overeenkomstig met 6 voltijds weken. De AIOS dient in het toetsingsformulier duidelijk te maken wat zijn/haar rol was tijdens het onderzoek. Voorbeelden van waardevolle en significante bijdrage:
  • Het schrijven van een protocol en het opzetten van een groot of multicenter onderzoek waarbij het redelijkerwijs niet mogelijk was om het artikel binnen de opleidingstijd gepubliceerd te krijgen.
   • Tevens draagt de AIOS zorg voor en legt vast op welke wijze de voortgang en afronding van dit onderzoek na het behalen van zijn/haar C-formulier is gewaarborgd. Bijvoorbeeld door overdracht aan een volgende AIOS of staflid.
   • Het onderzoeksprotocol en literatuuronderzoek is bij de beoordeling leidend en moet dus voltooid zijn. Het protocol moet, indien WMO plichtig, goedgekeurd zijn door een METC om de AIOS te kunnen beoordelen.
  • Publicatie als medeauteur in een peer-reviewed tijdschrift van waardevol wetenschappelijk multicenteronderzoek waarbij de AIOS mede het onderzoek heeft opgezet en heeft meegeschreven aan het manuscript.
  • Het data includeren, analyseren en het schrijven van het manuscript van een groot of multicenter onderzoek dat eerder is opgezet door een andere AIOS.