Introductiegesprek

Introductiegesprek nieuwe ANIOS Spoedeisende Geneeskunde Dijklander Ziekenhuis

 

  • Elke nieuwe ANIOS krijgt een mentor toegewezen. Zie lijst van mentoren op gezamenlijke G-schijf.
  • Mentor checkt zo vroeg mogelijk (liefst nog voor start werken/introductiegesprek) of ANIOS de ALS/ATLS gedaan heeft of ingepland (NB: refresher niet vereist).
  • Secretariaat SEH en HR regelen arbeidsvoorwaarden contract, personeelspas, inlog, EVS/HIX scholing en introductiedag.
  • Deze mentor dient in de week voorafgaand of uiterlijk in de eerste week na start contract ANIOS een introductie gesprek met deze ANIOS te voeren en alle punten genoemd in format gespreksformulier introductiegesprek (download hier) dienen besproken en afgevinkt te zijn.
  • Binnen de eerste maand (voor einde proeftijd) dient de mentor de geschiktheid van deze ANIOS te bespreken binnen de vakgroep.
  • Alle nieuwe ANIOS moeten een VREST-account aanvragen bij VREST, dat kan hier.
  • Het, gezamenlijk met de mentor, (digitaal) ingevulde gespreksformulier introductiegesprek dient de ANIOS in VREST up te loaden.
  • Na ongeveer 3 maanden dienstverband houdt de mentor een voortgangsgesprek met de ANIOS. Zie hiervoor format voortgangsgesprek ANIOS SEG (download hier).
  • Aan het einde van het dienstverband van de ANIOS dient een exitgesprek met het leerhuis te volgen. Indien de ANIOS zijn/haar vertrek heeft aangegeven, dient het leerhuis dit te weten en zal het leerhuis zelf dit exitgesprek aan vragen bij de ANIOS.