Mentorschap

Mentorschap ANIOS SEG Dijklander Ziekenhuis (locatie Hoorn en Purmerend)

 

ANIOS krijgen een mentor toegewezen vanuit de vakgroep. De formele opleiders zullen (in principe) geen mentor zijn in verband met voorkomen (oneerlijke) concurrentie rondom sollicitatie procedure opleiding SEG.

 

Taken van de mentor:

  1. Introductiegesprek vlak voor of gedurende de eerste week na start werkzaamheden ANIOS volgens en met invullen van het introductie gesprek formulier (format DLZ). De mentor zorgt dat alle vaste punten tijdens dit introductiegesprek besproken en afgevinkt worden en het formulier opgeslagen wordt in VREST.
  2. Geschiktheidsbeoordeling (i.o.m. vakgroep/management) voor einde proeftijd.
  3. Voortgangsgesprek 3 maanden na start dienstverband. De ANIOS zorgt dat hij/zij een reflectieverslag (format NVSHA) heeft geschreven en deze vóór het voortgangsgesprek naar de mentor heeft gestuurd. Dit reflectieverslag wordt besproken tijdens het voortgangsgesprek en naar aanleiding daarvan worden er (nieuwe) leerdoelen gesteld. De mentor vult een voortgangsgespreksformulier vanuit VREST in.
  4. De mentor zorgt ervoor dat de ANIOS SEG na 3 maanden een 360 graden feedback (format NVSHA) uitzet naar minimaal 10 personen (vpk, balie, SEH-artsen, arts-assistenten).
  5. Algemeen: de mentoren zijn er voor de ANIOS zowel op persoonlijk als ondersteunend vlak.
  6. Aan het einde van het dienstverband zorgen dat de ANIOS SEG een exit gesprek bij het leerhuis krijgt.

 

Taken opleiders SEG met betrekking tot ANIOS SEG:

  1. Sollicitatie procedure aanname ANIOS SEG beide locaties.
  2. Voor opleiding gerelateerde vragen kan de ANIOS SEG contact opnemen met de opleider(s) SEG en (zo nodig) een gesprek aanvragen.