Verantwoordelijkheden

Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de opleiding?
Een overzicht.

AIOS

De aios is verantwoordelijk voor:

 • Het bijhouden van het eigen portfolio (voldoende toetsing, reflecties en beoordelingen)
 • Het formuleren van individuele leerdoelen in een IOP
 • Het werken aan de leerdoelen uit het IOP
 • Het vragen om feedback
 • Het volgen van onderwijs
 • Een actieve opstelling ten aanzien van de eigen opleiding gebruik maken van leermomenten, inbrengen van agendapunten voor voortgangsgesprekken
 • Het (tijdig) maken van keuzes voor differentiatie/profielstages.

 

Opleidingsgroep

De leden van de opleidingsgroep zijn verantwoordelijk voor:

 • Het bieden van een prettige werkomgeving waarin geleerd kan worden:
 • Het geven van gestructureerde feedback
 • Het ondersteunen van de aios bij de formulering van stagedoelen
 • Het stimuleren dat de aios zijn portfolio bijhoudt.

 

Opleider

De (plaatsvervangend) opleider is verantwoordelijk voor:

 • Alle bovengenoemde punten behorende bij de verantwoordelijkheden leden opleidingsgroep
 • Het verdelen en vastleggen van opleidingstaken binnen de opleidingsgroep
 • Het opstellen van het opleidingsschema
 • Het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken op basis van het portfolio
 • Het invullen van A/B- en C-opleidingsformulieren.