Introductiegesprek

Doel

Concrete afspraken maken tussen aios en stageopleider over de wederzijdse verwachtingen voor wat betreft de opleidingsactiviteiten in relatie tot de zorg en de leerdoelen van de aios tijdens de stage.

 

Werkwijze

Aios en stageopleider spreken af welke onderdelen van het landelijke en lokale opleidingsplan bij de stage aan bod komen en hoe de ontwikkeling van de aios wordt getoetst.

 

Elementen introductiegesprek

Vooraf:

 • ƒAios bereid samen met mentor het IOP-specifieke stage voor
 • Aios en stageopleider bereiden zich voor op grond van het lokale en het IOP
 • ƒStageopleider stelt een korte agenda op met de bespreekpunten.

Aandachtspunten tijdens het gesprek:

 • ƒHeldere inleiding: stageopleider vertelt welke punten hij wil bespreken, aios vult eventueel aan
 • ƒBelangrijke vragen:
  • Sterke en zwakke punten van de aios in eerdere stages?
  • Leerdoelen van de aios in deze stage? Wat kan de aios leren in deze stage? Benoem ook de overige competenties
 • Maak afspraken over:
  • de inhoudelijke onderdelen van de opleiding die in deze stage aan bod komen
  • de wijze van toetsing het aantal KPB’s/OSATS. Maak zonodig afspraken over het inhoudelijke domein van de KPB’s/OSATS
  • het gebruik van eventuele andere beoordelingsinstrumenten tijdens deze stage.

Afsluiting: