Handleiding oefenecho’s

Inleiding

Er is onderscheid in handelswijze bij primair WEL en GEEN klinische indicatie. Hieronder staat het verschil en de werkwijze beschreven:

 

WEL klinische indicatie voor het point-of-care echo-onderzoek

 • Zet aanvraag in HiX
 • Maak beelden en sla deze op
 • Zorg voor supervisie van de beelden (tijdens onderzoek of direct achteraf)
 • Verslaglegging bevindingen:
  • Deel mee aan de patient en familie/begeleiders indien van toepassing
  • Documenteer:
   • In echotoestel: bevindingen op laatste beeld in echotoestel en sla deze op als plaatje
   • In HiX: in het medisch dossier onder Aanvullend Onderzoek

 

GEEN klinische indicatie voor het point-of-care echo-onderzoek

 • Geen aanvraag nodig (*tenzij zie hieronder)
 • Toestemming:
  • Supervisor SEH-arts
  • Behandelend arts-assistent die patient evalueert
  • Patient zelf
   • Vraag of je een leerecho mag maken en vraag of het dan akkoord is dat de beelden en conclusie niet in het dossier terecht komen.
 • Mocht je een klinisch relevante onbekende nieuwe bevinding aantreffen die actie behoeft:
  • Sla dan wel beelden op en volg het schema zoals hierboven bij ‘WEL klinische indicatie’