Handleiding oefenecho’s

Inleiding

 

Algemene informatie over de echo apparatuur op de SEH van het DLZ

 

Wie mag echo’s verrichten (echografist zijn)

Een arts-assistent mag alleen zelfstandig (ongesuperviseerd) echo’s verrichten na het succesvol afronden van en basiscursus (of LOD) point-of-care echografie.

Zonder cursus mag er alleen onder directe supervisie van een gecertificeerde spoedechografist een echo verricht worden.

 

Oefenecho’s

Er is onderscheid in handelswijze bij primair WEL en GEEN klinische indicatie. Hieronder staat het verschil en de werkwijze beschreven:

 

WEL klinische indicatie voor het point-of-care echo-onderzoek

 • Zet aanvraag in HiX
 • Maak beelden en sla deze op
 • Zorg voor supervisie van de beelden (tijdens onderzoek of direct achteraf, zie criteria echografist hierboven)
 • Verslaglegging bevindingen:
  • Deel mee aan de patient en familie/begeleiders indien van toepassing
  • Documenteer:
   • In echotoestel: bevindingen op laatste beeld in echotoestel en sla deze op als plaatje
   • In HiX: in het medisch dossier onder Aanvullend Onderzoek

 

GEEN klinische indicatie voor het point-of-care echo-onderzoek

 • Wanneer mag dit:
  • Echo onderzoek mag alleen verricht worden als voldaan wordt aan 1 van de 2 onderstaande criteria:
   1. Een arts-assistent mag alleen zelfstandig (ongesuperviseerd) echo’s verrichten na het succesvol afronden van en basiscursus (of LOD) point-of-care echografie.
   2. Zonder cursus mag er in principe géén echo verricht worden. Uitzondering is als deze echo onder directe supervisie (aan het echoapparaat) van een gecertificeerde spoedechografist verricht kan worden.
 • Procedure
  • Geen aanvraag nodig (*tenzij zie hieronder)
  • Toestemming:
   • Supervisor SEH-arts
   • Behandelend arts-assistent die patient evalueert
   • Patient zelf
    • Vraag of je een leerecho mag maken en vraag of het dan akkoord is dat de beelden en conclusie niet in het dossier terecht komen.
  • Laat deze echo bij voorkeur superviseren door een gecertificeerde supervisor indien dat nog niet gedaan is.
  • *Mocht je een klinisch relevante onbekende nieuwe bevinding aantreffen die actie behoeft:
   • Sla dan wel beelden op en volg het schema zoals hierboven bij ‘WEL klinische indicatie’