Tussengesprek

Doel

Via een gestructureerd gesprek tussen stageopleider en aios inzicht krijgen in de voortgang van de ontwikkeling van de aios.

 

Werkwijze

Het tussengesprek kan worden beschouwd als tussentijdse evaluatie, gericht op specifieke leerdoelen voor de komende periode.

 

Elementen tussengesprek

Voorbereiding:

 • De aios bereidt zich voor op het gesprek door te reflecteren op de afgelopen periode op basis van de zeven competentiegebieden. Daarbij staat hij zowel stil bij goede aspecten als verbeterpunten
 • De stageopleider bereidt het gesprek voor door het portfolio te bestuderen en feedback te vragen op het functioneren van de aios in de opleidingsgroep en eventueel de directe werkomgeving
 • De stageopleider stelt een agenda voor het voortgangsgesprek op.

Uitvoering:

 • De aios zorgt voor het aanwezig zijn van het formulier ‘Tussenbeoordeling stage’.
 • Inleiding: de stageopleider vertelt welke punten hij wil bespreken, de aios vult zo nodig bespreekpunten aan
 • Afspraken van het vorige gesprek worden nagelopen: wat is goed gegaan en wat kan nog beter?
 • Stageopleider en aios:
  • Identificeren de huidige sterke en zwakke punten
  • Bespreken het leerklimaat
  • Bespreken het emotionele welbevinden van de aios
  • Bespreken het plan van aanpak:
   • Op welke wijze kunnen zwakke punten verbeterd worden?
   • Hoe wordt verbetering getoetst?
   • Wat zijn de opleidingseisen voor de komende periode?
   • Welke persoonlijke opleidingswensen heeft de aios?

Afsluiting:

 • De aios past eventueel het IOP-specifieke stage aan
 • De stageopleider accordeert het plan, waarna het plan wordt opgenomen in het portfolio
 • Verslag van het gesprek wordt door de aios bewaard en opgenomen in het portfolio.

 

Aandachtspunten

 • Maak afspraken SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdgebonden
 • Alle verslagen dienen te worden opgenomen in het portfolio
 • Als de stageopleider de ontwikkeling van de aios met een onvoldoende beoordeelt, dient dat door de stageopleider aan de opleider te worden teruggekoppeld.