Voortgangsgesprek

Doel

Via een gestructureerd gesprek tussen opleider en aios inzicht krijgen in de voortgang van de ontwikkeling van de aios.

Zie voor DLZ specifieke onderdelen deze pagina voor AIOS.

 

Werkwijze

Het voortgangsgesprek kan worden beschouwd als tussentijdse evaluatie, gericht op specifieke leerdoelen voor de komende periode. Voortgangsgesprekken zijn een verplicht onderdeel in de opleiding tot medisch specialist.

 

Elementen voortgangsgesprek

Voorbereiding:

 • ƒDe aios bereidt zich voor op het gesprek door te reflecteren op de afgelopen periode op basis van de zeven competentiegebieden. Daarbij staat hij zowel stil bij goede aspecten als verbeterpunten
 • De aios levert zijn portfolio, inclusief de reflectie, bij de opleider in
 • De opleider bereidt het gesprek voor door het portfolio te bestuderen en feedback te vragen op het functioneren van de aios in de opleidingsgroep en eventueel de directe werkomgeving
 • De opleider stelt een agenda voor het voortgangsgesprek op.

Uitvoering:

 • Inleiding: de opleider vertelt welke punten hij wil bespreken, de aios vult zo nodig bespreekpunten aan
 • Afspraken van het vorige gesprek worden nagelopen: wat is goed gegaan en wat kan nog beter?
 • ƒOpleider en aios:
  • Identificeren de huidige sterke en zwakke punten
  • Bespreken opties differentiatie/specialisatie (in latere opleidingsjaren)
  • Bespreken het leerklimaat
  • Bespreken het emotionele welbevinden van de aios
  • Bespreken het plan van aanpak:
   • Op welke wijze kunnen zwakke punten verbeterd worden?
   • Hoe wordt verbetering getoetst?
   • Wat zijn de opleidingseisen voor de komende periode?
   • Welke persoonlijke opleidingswensen heeft de aios?

Afsluiting:

 • De aios past het IOP aan
 • De opleider accordeert het plan, waarna het plan wordt opgenomen in het portfolio
 • Verslag van het gesprek wordt door de opleider bewaard

 

Aandachtspunten

 • Maak afspraken SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdgebonden
 • Alle verslagen dienen te worden opgenomen in het portfolio
 • Als de opleider de ontwikkeling van de aios met een onvoldoende beoordeelt, dient dat in het aios-dossier van de opleider te worden opgenomen