SCEEPA

NB: SCEEPA’s zijn inmiddels grotendeels vervangen door de KPB in VREST (KPB SEH benadering algemeen LC/HC/KZ).

Hieronder de instructie mocht er toch een SCEEPA gebruikt (moeten) worden:

Short Clinical Evaluation of an Entrustable Professional Activity (SCEEPA)

De opleiding Spoedeisende Geneeskunde van het Dijklander Ziekenhuis maakt gebruik van SCEEPA’s.

SCEEPA staat voor: Short Clinical Evaluation of an Entrustable Professional Activity

Dit zijn door ons ontwikkelde korte praktijk beoordelingen van het individuele niveau van zelfstandigheid van de AIOS op de verschillende onderdelen van de Spoedeisende Geneeskundige EPA’s. Deze SCEEPA’s kunnen op verschillende manier gebruikt worden, onder andere:

 1. Als beoordeling van een bepaalde (korte of langere) periode waarin de AIOS gesuperviseerd is
 2. Als vaststelling van het niveau van de AIOS door de opleidersgroep
 3. Als onderdeel van de voorwaarden voor bekwaam verklaren
 4. Als zelfbeoordeling door de AIOS van het eigen niveau van zelfstandigheid
 5. Als basis voor Case Based Discussions gericht op specifieke individuele leerdoelen van de AIOS

De drie SCEEPA’s van de opleiding Spoedeisende Geneeskunde van het Dijklander Ziekenhuis kunnen hieronder gedownload worden. Het zijn Excel files die na het downloaden ingevuld kunnen worden om daarna aan de AIOS en formele opleider gemaild te kunnen worden.

Snel invullen kan door in het ‘pull down beoordlings menu’ het cijfer in te vullen van het bekwaamheidsniveau en met het pijltje naar beneden de volgende beoordeling te doen. Wel vragen wij naar aanleiding van feedback van de AIOS om zoveel mogelijk toelichting bij de beoordeelde onderdelen. Geef bij voorkeur dan met een streepje/stip aan om welk onderdeel je beoordeelt (kolom rechts van het toelichting veld).

 

SCEEPA logistiek Dijklander Ziekenhuis (Hoorn)

 

Stappenplan beoordelaar:

 1. Ga naar de SCEEPA pagina op SPOEDZ.nl om het formulier te downloaden en lees de algemene toelichting daarboven. NB: doe dit in principe altijd opnieuw, zodat je de nieuwste informatie en meest recente en lege bestandsversie van de SCEEPA download.
 2. Vul het formulier in, inclusief zo nodig de vrije tekst velden.
 3. Sla het formulier (tijdelijk) op met datum en de naam van de AIOS in de bestandsnaam.
 4. Mail het formulier naar de betreffende AIOS met ALTIJD! direct een CC naar de formele opleider.
 5. De formele opleider zorgt voor het archiveren van de SCEEPA’s per AIOS ten behoeve van de bekwaam verklaring.

 

Stappenplan AIOS:

Hoe komt de AIOS aan SCEEPA’s?
 • Vraag regelmatig SCEEPA’s aan de supervisoren waarmee je gewerkt hebt.
  • Dit kan over een aantal casus, dag of periode, één of meerdere sub-EPA’s en over een bepaald deel van de SEH benadering etc. TIP: AIOS wees hierin pro-actief gericht op de eigen individuele leerdoelen.
 • Voor elk voortgangsgesprek dient een AIOS een zelfevaluatie te doen met behulp van SCEEPA’s, deze horen bij de te mailen documenten als voorbereiding op de voortgangsgesprekken.
E-portfolio
 1. Indien je een SCEEPA ontvangt van een beoordeler dien je deze als bijlage (pdf) te uploaden in het digitale portfolio.
 2. Kies dan voor invoer een “KPB Algemeen”
 3. Vul bij het laatste vrije tekstveld genaamd ‘Evt., opmerkingen m.b.t. KPB‘ in dat het om een SCEEPA beoordeling gaat
 4. Benoem in ditzelfde veld de bijbehorende Hoofd- en Sub-EPA’s die de beoordelaar heeft gekozen in de SCEEPA.