Month: September 2018

Regionale onderwijsdag SEG OOR VUmc 6 september

EPA: Dyspnoe

Focus: In deze periode ligt het focus zoals bekend op Dyspnoe. Tijdens de onderwijsdag in het VUmc gaan we daarbij met name in op onderwerpen rondom Longembolie en Thorax trauma.

 

Dagprogramma: zie hieronder

Opdracht aan alle AIOS:

Naast het bestuderen van de studiestof vragen wij alle AIOS minstens 5 dagen van te voren 1 multiple choice vraag of open vraag inclusief antwoord naar de organisatie te mailen (A.Noordhoff@vumc.nl). De organisatie verzamelt de vragen en bespreekt er een aantal. De organisatie kan hieraan eigen vragen toevoegen om belangrijke punten terug te laten komen.​ De dag zal starten met het bespreken van een aantal van deze zelfgemaakte vragen. Hierbij krijgen we een indruk van mate van voorbereiding en begrip van het bestudeerde.

Studiestof:

·         Tintinalli’s Emergency Medicine (8th Edition)

    • H 30 (surgical airways)
    • H 62 (respiratory distress)
    • H 56 (venous thromboembolism)
    • H 261 (pulmonary trauma)

·         Rosen’s Emergency Medicine:

Emergency Cricothyroidotomy

https://youtu.be/RrIzIxoshMp

NB: Ondanks dat niet alle onderwerpen uit de studiestof tijdens de onderwijsdag(en) aan bod komen, zullen al deze onderwerpen wel onderdeel kunnen uitmaken van de KKT (Korte Kennistoets).

 

Graag tot dan!!

Edwin Vandewalle & Annelieke Noordhoff 

 

Dagprogramma:

 

Locatie: VUmc  SEH OG 332 (overdrachtsruimte op de SEH)

 

9.30 Introductie

Annelieke Noordhoff en  Edwin Vandewalle

9.45 Bespreken vragen studiemateriaal en ingeleverde vragen

10.00 O2- Jos Kooter, internist –vasculair geneeskundige

10.30 SEH-benadering/Case Based Discussion; patiënt met dyspnoe

11.00 Koffiepauze

11.15 Clinical Decision Rules; Wells/ PERC/Years

AIOS VUmc & Jos Kooter

12.00 Moreel Beraad – Edwin Vandewalle

12.30-13.30 LUNCH

13.30 Beeldvorming en indicaties radiologische interventie bij LE, Jan de Vries, interventie-radioloog

14.00 Thoraxtrauma; prehospitale benadering, Maartje Terra, MMT-arts/Traumachirurg

14.30 Korte Kennis Toets

15.00 Theepauze

15.15 Transfer naar snijzaal in Medische Faculteit

15.30 Snijzaal; kadaver-practicum; naaldthoracostomie/thoraxdrain  (cricothyroidotomie onder voorbehoud): Nb. Wordt afgeraden voor zwangeren

17.30 Afsluiting en borrel in The Basket (first drink on us!)