VIVA

Een VIVA is een vorm van case based discussie (CBD) waarbij het om een fictieve casus gaat welk voorbereid is door aios en examinator. Verslaglegging voor toetsing vindt plaats door middel van het VIVA formulier. VIVA geldt hier als gelijkwaardig aan CBD.

Hieronder staan de 3 typen VIVA formulieren die gebruikt kunnen worden bij de 3 verschillende EPA’s: