Spoedechografie

Wat?

Bekwaam verklaard worden

Naast de EPA’s kan de AIOS SEG ook bekwaam verklaard worden voor echografie vaardigheden.

In het Dijklander Ziekenhuis geldt dat als een AIOS voor een bepaald onderdeel van de spoedechografie voldoet aan de eisen gesteld voor het certificering examen van de NVSHA (met dien verstande dat als minimaal aantal echo-onderzoeken alleen de 25 gesuperviseerde vereist zijn en bij het FICB is dit aantal 10) deze tot het behalen van het examen bekwaamheidsniveau 4 krijgt.

Als de AIOS het NVSHA Supervisor examen met goed gevolg heeft afgelegd geldt dat de AIOS op niveau 5 functioneert en mag superviseren. De AIOS dient een bekwaamverklaring aan te vragen in het e-portfolio waarop de opleiders dit zullen accorderen en de opleidingsgroep op de hoogte zullen stellen.

De AIOS dient hierna in samenspraak met de superviserend SEH-arts tijdens de diensten de indicatiestelling en echografie onderzoeken te verrichten.

 

Na de bekwaamverklaring

Na de lokale bekwaamverklaring in het Dijklander Ziekenhuis mag de AIOS voor specifiek de bekwaamverklaarde onderdelen echografie functioneren op niveau 4 (kan ongesuperviseerd zelfstandig handelen).

Na het behalen van het landelijke NVSHA examen geldt dat de AIOS op niveau 5 functioneert en mag superviseren. Aanbevolen wordt om echo’s wel in overleg met dienstdoende SEH-arts te verrichten en mee te laten beoordelen waar geïndiceerd.

 

Hoe?

Voorwaarde voor aanvraag tot bekwaamverklaring niveau 5:

  • De AIOS dient het supervisorexamen van de NVSHA gehaald te hebben en dit kunnen aantonen.

Voorwaarde voor aanvraag tot bekwaamverklaring tot niveau 4:

  • Het aantal gesuperviseerde echo’s per onderdeel is behaald gedocumenteerd.
  • Het onderdeel wordt in de praktijk getoetst (als het benodigde aantal gesuperviseerde echo’s per onderdeel is behaald) door een echo supervisor volgens OSATS op de SEH (nb, hierbij kunnen eventueel ook verschillende onderdelen tegelijk getoetst worden).

De AIOS dient de door de vakgroep SEG/opleidingsgroep aangewezen portefeuillehouder echografie (nu Vincent Rietveld) te verzoeken om de eigen aanvraag voor de bekwaamheidsverklaring te beoordelen op inhoud (aantallen/kwaliteit/onderdelen). Daarna kan de AIOS de bekwaamheidsaanvraag voor de specifieke echografie onderdelen indienen voor een bespreking in het OOG.

Als losse spoedechografie/point-of-care echografie onderdelen kunnen in Hoorn onder andere bekwaam verklaard worden:

  • FICB
  • eFAST
  • Longen
  • Cor
  • VCI
  • Aorta
  • Nieren & Blaas

NB: Bovenstaande wordt onderbouwd door documenten in het e-portfolio zoals KPB’s/OSATS etc kunnen worden toegevoegd)

 

Bekwaamheidsniveau