FICB Bekwaamverklaring

Procedure bekwaamverklaren FICB Dijklander Ziekenhuis

Stappenplan

  1. Bestudeer de NVSHA richtlijn FICB en het Dijklander Protocol FICB en het Dijklander LAST protocol
  2. Doe de FICB theoretische toets (16 vragen)
    1. Neem hiervoor contact op met Tom Boeije (portefeuillehouder echografie) en laat Tom Boeije (of vakgroeplid namens hem) de toets afnemen en nakijken
    2. Maximaal 4 fouten is voldoende
  3. Voer onder supervisie minimaal 10 FICB’s uit, zorg voor minimaal 2 OSATS hiervan
  4. Bij minimaal 10 FICB’s onder supervisie (gedocumenteerd met een Excellijst en minimaal 2 OSATS) kom je in aanmerking voor een bekwaamverklaring
  5. Vraag bekwaamverklaring aan bij Tom Boeije (voldoende voor theoretische toets, 2 OSATS en 10 gesuperviseerde echogeleide FICB’s)
  6. Na bekwaamverklaren in OOG kan op niveau 4 de FICB zelfstandig uitgevoerd worden