Onderwijs en toetsvormen SEG OOR VUmc

Skillstraining

Dit kan gebeuren in het skills lab, maar kan ook het doorspreken van een vaardigheid

zijn; hierbij gebruik makend van de structuur ICPDOC (Indications, Contra indications,

Preparation (patient, equipement, staff) Description(stap voor stap), Outcome,

Complications (direct and late). Tips en tricks bij uitstek welkom.

Scenario training

 • CRM gericht op teamwork (briefing/speak-up/closed loop communicatie/debriefing..etc)
 • Praktisch medisch inhoudelijk oefenen van casus

Interpretatie aanvullende diagnostiek

AIOS leren beschrijven en interpreteren van ECG, Rontgenopname, CT, bloedgas; geen lecture

maar actief oefenen; conclusies verbinden met beleid. De SEH arts KNMG bereid dit

voor. Ook de diagnostiek die behandeld is, wordt aan het eind van de perioden getest met een

kennis toets.

CBD = Cased Based Discussion = klinisch redeneren

Casus bespreking waarin het klinisch redeneren op de voorgrond staat. Is een casus

die zich presenteert op de SEH. Kan worden gedaan door aanpalend specialisme;

acute interne, kindergeneeskunde, heelkunde, intensive care, cardiologie, maar ook

door SEH arts KNMG. Van belang is dat de sessie interactief is en de nadruk ligt op

klinisch en/of diagnostisch redeneren. 2 keer per jaar vindt een toetsdag (ipv

locoregionale onderwijsdag) plaats waarin de CBD een vast onderdeel zal zijn.

VIVA

Een VIVA is een vorm van case based discussie (CBD) waarbij het om een fictieve casus gaat welk voorbereid is door aios en examinator. Verslaglegging voor toetsing op het VIVA formulier. VIVA geldt hier als gelijkwaardig aan CBD.

Richtlijn pearls

Bestudeer, onderzoek , vergelijk en presenteer interessante en belangrijke

onderdelen uit gerelateerde richtlijnen nationaal en internationaal

KKT = Korte Kennis Toets

Aan de hand van goed/fout vragen wordt de bestudeerde kennis van betreffende

(sub) EPA getoetst. Deze KKT kunnen worden verzorgd door Meintjes/Schakenraad

en op papier alle AIOS tegelijk gemaakt. 2 keer per jaar vindt een toetsdag (ipv

locoregionale onderwijsdag) plaats waarbij de (sub)EPAs van de afgelopen periode

worden getoetst.

Expertsessie – State of the art

Gedurende een expert sessie wordt een expert op betreffende gebied uitgenodigd

om een presentatie te houden of liever om aanwezig te zijn gedurende (een gedeelte

van de) onderwijsdag (live of via skype) om mee te discussiëren, vragen te

beantwoorden en zijn/haar visie op de huidige stand van zaken te geven.

“Zo doe ik het”

Om van elkaar te leren, te zien dat er verschillende wegen naar Rome zijn en om als

AIOS je eigen idee te gaan ontwikkelen hoe jij het aan zou willen pakken zullen

verschillende SEH-artsen KNMG vertellen hoe zij een bepaald onderdeel van de SEH

zorg (SEH benadering/behandeling/vaardigheden…etc) doen/aanpakken.

PICO/CAT/EBM

De organisator van de dag begint met een klinisch relevante vraag of vragen aan de

hand van een casus (gerelateerd aan het onderwerp van de dag) Deze vragen

beantwoorden we aan de hand van literatuur en zelfstudie, blogs en literatuur. 4

AIOS hebben 1 maand van te voren van de organisator een opdracht gekregen

bepaalde zaken uit te zoeken, of bepaalde bronnen te lezen. Alle AIOS hebben deze

mail gekregen zodat zij ook de bronnen kunnen lezen. Je moet hierbij denken aan

clinical practice vs best practice, controversies en nieuwe ontwikkelingen, Hiermee

kunnen we de vragen beantwoorden. Dit deel wordt gebruikt om echt de diepte in te

gaan. Een heel klein onderwerp, helemaal uitgespit, dat is het idee. We eindigen met

een terugkoppeling naar de casus.

(Patho)fysiologie

Vanuit de basis (patho-)fysiologie wordt dieper ingegaan op de onderliggende

(ziekte)processen.

Farmacologie

Enkele AIOS maken een drug card (zie voorbeeld www.cmua.nl voor de vaste

onderdelen) over van te voren vastgestelde medicamenten.

Deze drug cards worden gepresenteerd tijdens de onderwijsdag en naar aanleiding

van vragen en opmerkingen aangepast en verbeterd. Vervolgens worden deze drug

cards op een nog te bepalen centrale plaats beschikbaar gesteld voor de regio.

Moreel beraad – stappenplan Moreel Beraad (zie www.Boltentraining.nl)

Dit ethisch stappenplan is ontwikkeld door Henk van Luijk (1929-2010), voormalig

hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit. Om er mee te kunnen

werken is het van belang dat er een goede casus is om te bespreken en dat de

deelnemers een vragende en onderzoekende houding innemen.

 • Een goede casus
  • Een goede casus voor moreel beraad is een casus die één van de deelnemers aan het
  • beraad zelf heeft meegemaakt. Een hypothetische casus of een verhaal van horen
  • zeggen is niet werkbaar. Verder moet het een verhaal zijn met een morele lading. Dit
  • houdt in dat er in het verhaal een moment zit waarop zich voor de inbrenger een
  • morele vraag voordeed, of waar hij of zij op zijn minst achteraf een morele vraag bij
  • heeft. Verder moet het uiteraard een casus zijn die voor de andere deelnemers
  • interessant is, d.w.z. herkenbaar en de moeite van het bespreken waard.
 • Een vragende en onderzoekende houding
  • Voor het welslagen van een moreel beraad is het van belang dat de deelnemers een
  • vragende en onderzoekende houding innemen. Het is niet de bedoeling dat iedereen
  • voortdurend zijn eigen gelijk gaat verkondigen of te inbreng van een ander
  • diskwalificeert. Om in die houding te oefenen kunt je gebruik maken van onze
  • oefeningen in de kunst van het vragen stellen.
 • De zeven stappen …
  • Wat is de morele vraag?
  • Wie zijn de betrokkenen?
  • Wie moet er beslissen?
  • Welke informatie heb ik nodig?
  • Wat zijn de argumenten?
  • Wat is mijn conclusie?
  • Hoe voel ik mij nu?