Bekwaam verklaren

De AIOS Spoedeisende Geneeskunde in het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn) kan een aanvraag doen om bekwaam verklaard te worden voor een Hoofd EPA. Hiernaast kan in ons centrum een AIOS ook een bekwaamverklaring aanvragen voor specifieke point-of-care echografie onderdelen. Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor een OOG (Oordeel opleidingsgroep) bespreking ingediend te worden bij de formele opleider SEG. Deze vindt dan plaats tijdens de maandelijkse geagendeerde A(N)IOS besprekingen door de vakgroep SEG. Deze bespreking vindt alleen plaats indien aan onderstaande voorwaarden per EPA voldaan is. De AIOS dient hierbij de EPA en onderstaande voorwaarden tot bekwaam verklaren als leidraad te hanteren.

Bekwaamheidsniveau