Month: June 2014

WFG SEG onderwijsdag 1 juli 2014

 

Wie het kleine niet eert is het grote niet weert; 1 juli belooft een interessante en leerzame onderwijsdag te worden. Een groot deel van onze Spoedeisende Geneeskundige patiënten vallen binnen de kinderleeftijd. Reden genoeg om hier speciale onderwijsdagen aan te wijden. Zo ook 1 juli 2014 in het Westfriesgasthuis. Hieronder staat het definitieve programma en daar weer onder de leerstof van de onderwijsdag SEG in het WFG op 1 juli 2014.

De Skillstraining wordt door Vincent Rietveld georganiseerd en de onderwijsmiddag door Bjorn Dijkstra en Matthijs Douma.

 

Programma: 

Van: Tot: Wat: Wie:
09.30 10.30 Opleidingsgroepvergadering Vakgroep/A(N)IOS
10.30 13.00 Skillstraining APLS/Kinderreanimatie Rietveld/Dijkstra
13.00 14.00 Lunch
14.00 14.30 A(N)IOS Overleg A(N)IOS
14.30 15.00 Quiz A(N)IOS
15.00 15.35 Journal Club Benthem
15.35 16.10 CAT “Verdraaid dat doet zeer!” Douma
16.10 16.25 Koffiepauze
16.25 16.55 “Kindcheck, wat houdt het in?” Dijkstra
16.55 17.30 Casusbespreking Blikkendaal
17.30 18.30 Lezing over werkwijze AMK/BJZ Annemarie de Boer, vertrouwensarts AMK
18.30 18.45 Bespreken Quiz A(N)IOS

Leerstof

Skills sessie:

  • APLS (staat achter het ‘wfg’ wachtwoord)

Onderwijsmiddag:

Verplichte leesstof

Achtergrond leesstof

Media

Refereeravond SEG OLVG 19 juni

Komende donderdag is er een ander programma dan verwacht. Het is dus niet het programma zoals dat voor december 2013 gepland stond.
Mariska Zwartsenburg heeft gekozen voor een alternatieve opzet, ter try out, met een minimum aan voorbereidingstijd voor iedereen maar een hopelijk maximum aan rendement. Het is tenslotte mooi weer, en alle aios hebben hele drukke weken achter de druk met oa landelijk onderwijs. Dit is het programma.
Haar plan is de aios vertrouwd te maken met diagnostische tests, door ze er zelf mee te laten werken aan de hand van literatuur over echografie.
Superbelangrijk voor hun dagelijkse praktijk om dit goed te snappen. Zij wil dan ook dat ze die avond allemaal actief mee kunnen doen, anders dan bij een ‘normale’ refereeravond waarbij de meesten passief luisteren naar een opsomming van evidence.
Ter voorbereiding dan ook voor iedereen twee video’s van Academic Life in EM. Als de techniek gunstig gezind is, worden beide video’s direct voorafgaand aan de refereeravond afgespeeld in de Einthovenzaal in het OLVG, waar ook de rest van de avond zal plaatsvinden.
Video 2: predictive values (YouTube)