Refereeravond SEG OLVG 19 juni

Komende donderdag is er een ander programma dan verwacht. Het is dus niet het programma zoals dat voor december 2013 gepland stond.
Mariska Zwartsenburg heeft gekozen voor een alternatieve opzet, ter try out, met een minimum aan voorbereidingstijd voor iedereen maar een hopelijk maximum aan rendement. Het is tenslotte mooi weer, en alle aios hebben hele drukke weken achter de druk met oa landelijk onderwijs. Dit is het programma.
Haar plan is de aios vertrouwd te maken met diagnostische tests, door ze er zelf mee te laten werken aan de hand van literatuur over echografie.
Superbelangrijk voor hun dagelijkse praktijk om dit goed te snappen. Zij wil dan ook dat ze die avond allemaal actief mee kunnen doen, anders dan bij een ‘normale’ refereeravond waarbij de meesten passief luisteren naar een opsomming van evidence.
Ter voorbereiding dan ook voor iedereen twee video’s van Academic Life in EM. Als de techniek gunstig gezind is, worden beide video’s direct voorafgaand aan de refereeravond afgespeeld in de Einthovenzaal in het OLVG, waar ook de rest van de avond zal plaatsvinden.
Video 2: predictive values (YouTube)
Updated: June 19, 2014 — 10:02