Sub-EPA Reanimatie online leerstof

Sub-EPA Reanimatie

Heeft kennis van de opvang, diagnostiek en behandeling van tenminste de volgende ziektebeelden:

Reanimatie volwassene

Reanimatie kind

Traumatische reanimatie

Reanimatie zwangere

Specifiek hierbij noodzakelijke kennis

Kennis van wetgeving aangaande verklaring natuurlijk/ niet natuurlijk overlijden

Heeft kennis van de indicaties met betrekking tot donatie en kan dit in gesprekken met de directe omgeving van de patiënt bespreken

Kennis over de oorzaken en behandeling van een cardiac arrest

Vaardigheden

Kan leiding geven aan het reanimatieteam, inclusief debriefing

Defibrilleren

Intubatie

Maagsonde

  • eLearning module Maagsonde inbrengen
  • Anesthesie/IC stage

Spoedechografie tijdens een reanimatie (hart)

Thoraxcompressie/automatisch compressie device