Month: October 2014

Vacature Stafpositie SEG Westfriesgasthuis

Per 1 oktober 2014 is er in de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde van het Westfriesgasthuis plek voor een nieuwe collega. Wij zoeken een betrokken en enthousiaste collega SEH-arts KNMG die zich samen met ons met veel ambitie wil inzetten voor verdere professionalisering van de vakgroep, de opleiding en onze SEH zorg. Wij leggen de lat voor onszelf graag hoog en verwachten dit ook van onze aanstaande collega. Wij zoeken een SEH-arts, die daadkrachtig is en samen met ons de Spoedeisende Geneeskunde naar een hoger plan wil trekken, zowel lokaal, landelijk als internationaal. Ervaring en bewezen interesse in wetenschap is zeker een pré. Onze speerpunten zijn opleiding, kwaliteit en LEAN-management waarbij de patiënt centraal staat.Wat ons zo bijzonder maakt is dat wij:

  1. Als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland al vele jaren 24/7 dekking geven met onze vakgroep
  2. Als eerste in Nederland zowel een SEH-arts opleider als SEH-arts plaatsvervangend opleider hebben
  3. PSA doen bij zowel volwassenen als kinderen, inclusief intra-nasale PSA
  4. Spoedechografie doen, inclusief echogeleide blocks
  5. In één van de meest gedigitaliseerde ziekenhuizen van Europa werken dat ook volledig NIAZ-geaccrediteerd is
  6. Verantwoordelijk zijn voor het Medisch Management van de Ambulancedienst Noord Holland Noord

Algemene informatie
Ons moderne ziekenhuis heeft traditioneel een belangrijke regionale functie voor de acute zorg. In het RIVM rapport van april 2011 over de bereikbaarheid van SEH’s staat de SEH van het Westfriesgasthuis op de 4e plaats van de meest gevoelige SEH’s waar bijna 20% van de 180.000 inwoners van het verzorgingsgebied direct afhankelijk zijn van het Westfriesgasthuis voor tijdige spoedeisende hulp. Met de komst van de levelindeling intensive care en de landelijke ontwikkeling op het gebied van de Spoedeisende Geneeskunde is het Westfriesgasthuis vanaf 2007 gestart met een duurzame borging van het level-2 traumacentrum. Dit in combinatie met een level-2 IC en continue specialistische borging op de SEH door middel van SEH-artsen KNMG. Verder is het Westfriesgasthuis makkelijk bereikbaar op een half uur van Amsterdam aan de A7 en aan het NS-station Hoorn.

De Spoedeisende Hulp
De volledig digitale SEH van het Westfriesgasthuis, gebouwd in 2003, heeft na de uitbreiding in 2012 beschikking over 17 (centraal) gemonitorde behandelplaatsen. In 2013 waren er 22639patiëntbezoeken, waarvan 29,3% zelfverwijzend. Het totale opnamepercentage betreft 28,2%. De SEH is NIAZ en MediRisk geaccrediteerd, werkt met het VMS veiligheidsprogramma en is integraal onderdeel van het level-2-traumacentrum, level-2-intensive care, acute vaatchirurgie en het trombolysecentrum. Binnen de traumaregio TraumaNet AMC behandelt het Westfriesgasthuis in totaal het grootste aantal traumapatiënten en ziet, na het AMC (Level-1), de meeste multitrauma patiënten. De vaste groep artsen bestaat uit 8 SEH-artsen KNMG (7 FTE), 3 AIOS-SEG, 5 ANIOS-SEG, HAIO’s en keuze-co-assistenten SEG.

De vakgroep Spoedeisende Geneeskunde
De SEH-artsen KNMG van de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde zijn lid van de medische staf en het bestuur van de SEH. Allen zijn na hun specialisatie ook geschoold in spoedechografie en sedatie. Op de SEH superviseert de dienstdoende SEH-arts de A(N)IOS-SEG en fungeert als supervisor van de A(N)IOS binnen het reanimatieteam en het traumateam. Leden van de vakgroep zijn ruim vertegenwoordigd in de gremia van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Verder is een vakgroeplid steeds verantwoordelijk voor het medisch management van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord . De meeste vakgroepleden zijn instructeur in voor de spoedzorg relevante cursussen; Startclass, ATLS, ALS, AWLS, PSA, spoedechografie en RACE.

Vakgroep

Vlnr: Marco Bijvoet, Vincent Rietveld, Maybritt Kuypers, Kate Borkent, Niek Roossien,
Bjorn Dijkstra, Nieke Mullaart en Tom Boeije.

Opleiding
Het Westfriesgasthuis en de vakgroep SEG hebben het in 2013 voor elkaar gekregen -tegen de trend van een verminderend aantal opleidingsziekenhuizen in- om een opleidingskliniek voor de Spoedeisende Geneeskunde te worden. Met het verkrijgen van deze erkenning heeft het Westfriesgasthuis een opleiding SEG waarbij zowel de opleider als de plaatsvervangend opleider SEH-artsen zijn: een primeur in Nederland! Aan deze relatief nieuwe opleiding wordt continu door de hele vakgroep geschaafd en geslepen zodat onze AIOS-SEG opgeleid wordt tot een SEH-arts die niet alleen voldoet aan alle huidige opleidingseisen maar bovendien goed voorbereid is op alle toekomstige taken en uitdagingen die een SEH-arts in onze optiek te wachten staat. Onze opleiding SEG is een uitbreiding op de bestaande opleidingen binnen het WFG: de specialismen anesthesiologie, cardiologie, interne geneeskunde, chirurgie, oogheelkunde, KNO en klinische farmacie. Naast bovengenoemde medisch specialismen is sprake van opleiding van co-assistenten (onder andere een vast coschap Spoedeisende Geneeskunde vanuit het AMC), huisartsen in opleiding (VUmc), physician assistants en spoedeisende hulp-verpleegkundigen.

Functie-inhoud
Als SEH-arts KNMG van de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde borgt u samen met de overige 7 SEH-artsen 7 x 24 kwalitatief hoogwaardige en veilige specialistische zorg en supervisie op de SEH. Het werk op onze SEH kenmerkt zich door het feit dat de SEH-arts in staat is zijn/haar vak in de gehele breedte uit te kunnen oefenen, waaronder PSA (bij kinderen en volwassenen), spoedechografie, echogeleide zenuwblokkade en pre-hospitale zorg.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris volgens AMS inclusief toeslagen.

Inlichtingen
Inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de dienstdoende SEH-arts op het telefoonnummer 0229-208618.

Solliciteren
Indien uw belangstelling is gewekt, kunt u voor 30 oktober a.s. uw sollicitatiebrief met curriculum vitae richten aan de heer dr. H.A. Keuzenkamp, Raad van Bestuur, Westfriesgasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn. Mailen kan natuurlijk ook: sollicitatie@westfriesgasthuis.nl.