Wetenschappelijk onderzoek SEH DLZ procedure

Op de SEH van het Dijklander Ziekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Om dit in goede banen te leiden is hiervoor een procedure opgesteld. Hieronder staat een stappenplan dat in ieder geval doorlopen dient te worden. Voor nieuw te initiëren onderzoek staat hieronder ook een uitleg over onder andere FINER.

 

Wetenschap coördinatoren SEH Dijklander Ziekenhuis

 • Mw N.E. Mullaart-Jansen (volledig GCP gecertificeerd)
 • Dhr T. Boeije (volledig GCP gecertificeerd)

Stappenplan wetenschappelijk onderzoek SEH

 1. Bij (beoordeling van) een nieuw onderzoek(svoorstel) hanteer je het FINER principe (zie hieronder) om te beoordelen of de onderzoeksvraag geschikt is voor de SEH.
 2. Zorg dat alle (mede)onderzoekers aan het onderzoek minimaal een GCP-light training gevolgd heeft. Deze training kan je aanvragen bij het Dijklander Onderzoek Centrum (DOC)
 3. De hoofdonderzoeker MOET GCP gecertificeerd te zijn, dat wil zeggen de uitgebreide training gevolgd te hebben en een voldoende gehaald hebben voor het officiële examen.
 4. Meldt het wetenschappelijk onderzoek/project bij beide wetenschap coördinatoren SEH met een emailbericht.
 5. De wetenschap coördinatoren SEH nemen vervolgens contact op om het project door te nemen.
 6. SEH projecten dienen daarna geagendeerd en besproken te worden op een vakgroepsvergadering.
 7. Vervolgens moet goedkeuring gevraagd worden aan het SEH bestuur.
 8. Indien deze goedkeuring er is kan de ziekenhuis brede procedure ingezet worden samen met het wetenschapsbureau (neem daarvoor contact op met het Dijklander Onderzoek Centrum (DOC).
 9. Koppel de verschillende fases van de studie terug aan de wetenschap coördinatoren SEH.

 

FINER

Feasible

 • is it possible to conduct this experiment?
 • can I recruit enough participants to make my results statistically relevant?
 • do I have or can I recruit enough technical expertise to take measurements and do statistical analysis?
 • do I have enough time?
 • do I have enough money?
Interesting
 • is anyone interested in the answer to this question?
 • what hole in the literature is it filling?
Novel
 • has this experiement already been done?
 • am I improving and/or expanding on previous experiments?
Ethical
 • can this experiment be conducted without physical and/or psychological harm?
Relevant
 • how are the results of this experiment going to have an impact?
 • how will it change research or the practice of medicine?

Aanvullende uitleg over FINER vind je hier.