Samenvatting Thema avond LPA 8 in het AMC 17/9/2014

Namens de vakgroep SEG van het WFG heeft Nieke Roossien de thema avond van het AMC over het nieuwe landelijke protocol ambulancezorg (LPA-8) bezocht.

Hieronder staat een beknopte en globale samenvatting van de avond:

 

Thema-avond LPA8 AMC 17/09/2014

 

Ontwikkeling en opzet LPA8 (M. Snel, Ambulance A’dam):

 

-LPA8 wordt ingevoerd per 01/01/2015, maar er wordt momenteel wel al scholing gegeven hiervan:

* Overgangsfase 01/09/2014 t/m 01/09/2015. Indien vplk reeds geschoold is dan mag deze ook werken volgens LPA8

* Uiterlijke invoering LPA8: 01/01/2015

– LPA* is als .pdf beschikbaar en als App (AZN) voor E 2,69

– Veranderingen tov eerdere versies oa:

* Bij verdenking bekken# -> pelvic binder (T-pod)

* Presentatie pt op vacuummatras (wordt de nieuwe standaard) of op brancard met headblocks

* Ipv NaCl nu RL als vocht

* TXA bij shock tgv trauma

* Geen gebruik KED of OSS splint meer

* Nooit meet nekkraag bij neurotrauma en kinderen

* Afscheid van altijd immobiliseren bij ABCD instabiliteit

* Veel minder vaak een nekkraag en pt op de plank met spin

* Stoppen met automatisch altijd fixeren bij HET

 

Communicatie van MIST naar SBAR (P. van Exter, Ambulance A’dam):

 

– De wijze van mondelinge overdracht van de ambulance verpleegkundige naar de SEH-arts/verpleegkundige wordt anders

– Bij ca 70% van alle fouten of ongewenste gebeurtenissen blijken communicatie fouten een oorzaak te zijn

-Het meest gebruikte acroniem in de literatuur is de SBAR systematiek welke afstamt van de luchtvaart en het leger

– SBAR systematiek:

* Wordt internationaal en nationaal breed gedragen en toegepast

* Is een professionele communicatiestructuur

* Is ketenbreed toepasbaar

 

SBAR:

– Situation:

* Indentificeer jezelf/reden van contact

* Patient, geslacht, leeftijd

* Event:

– Trauma: ongevalsmechanisme/letsel

– Non-trauma: toestandsbeeld

* ABCDE

– Background:

* Relevante voorgeschiedenis

* Allergie

* Infectie risico

* Medicatie

* Bijzonderheden

– Assessment:

* Bevindingen/Behandeling

* Werkdiagnose

– Recommendation:

* Verwachting/Gewenste opvang

* Repeat: bevestig afspraak

 

Wervelkolom immobilisatie (J. ten Brinke, AIOS Chirurgie Gelre ZH):

 

NEXUS criteria worden in de beslisboom toegepast in LPA8

Nadelen van de wervelplank:

– Restrictief effect op long volume

– Aspiratie risico verhoogd

– Decubitus plekken

Biomechanisch is er geen toegevoegde waarde van een harde halskraag

Het is mogelijk EMT te trainen om de WK vrij te geven (Armstrong 2007, Brown 1998)

 

Contraindicaties voor immobilisatie:

– Immobilisatie mag niet leiden tot:

* Vertraging stabilisatie ABCD

* Toename dyspnoe, angst, onrust

– Immobilisatie is niet nodig bij:

* Penetrerend letsel van hoofd, CWK, thorax of abdomen zonder neurologische uitval

 

Als bij reassessment op de SEH alsnog een CWK # verdenking bestaat bij een pt die niet geimmobiliseerd gebracht is door de ambulance dan heeft het dan alsnog immobiliseren met een kraag geen aanvullende waarde. In dat geval is immobilisatie met alleen headblocks voldoende.

 

Gebruik Tranxeaminezuur (TXA) bij verbloeding (K. Balvers, arts-onderzoeker Trauma Unit AMC):

 

Bij activatie massaal bloedtransfusie protocol ook TXA geven.

 

Coagulopathie bij hemorrhagische shock:

– Stolling verstoord door:

* Acidose

* Hypothermie

* Verdunning van stollingsfactoren door infuus vloeistof

* Remming stollingsfactoren door celschade

– Stolling te snel afgebroken:

* Hyperfibrinolyse

 

TXA remt hyperfibrinolyse door remming van vorming plasmine waardoor fibrine (en het stolsel) blijft bestaan.

 

CRASH-2 trial conclusies TXA:

– Vermindert mortaliteit

– Vermindert bloedingen

– Vermindert transfusie behoefte (MOF, sepsis en mortaliteit)

– Geeft geen verhoogde kans op trombo-embolische complicaties

 

Prehospitaal gaat TXA gegeven worden aan patienten met een verbloedingsshock.

 

Pijnstilling: welke keuzen zijn er? (F. Kooij, anesthesioloog AMC):

 

Veranderingen pijnstillingsbeleid: laagdrempeliger S-Ketamine met Midazolam gegeven, maar ook bv Fentanyl i.n.

 

S-Ketamine en neurotrauma:

– ICP verhoging?

* Alleen bij spontaan ademende patienten

* Niet bij gecontroleerd beademde patienten

* Geschikt voor analgo-sedatie, maar niet bij neurotrauma

– Zonder Midazolam?

* Geen probleem

* Patient waarschuwen voor bijwerkingen

* Rustig spuiten en/of titreren

 

Verschillen LPA7.2 en LPA8:

LPA7.2:

– Fentanyl:

* Max 3mcg/kg

* Alleen i.v.

– N2O + O2 (zwangeren):

* Kinderen en trauma

– S-Ketamine:

* + 0,02 mg/kg Midazolam

LPA8:

-Fentanyl:

* Max 4 mcg/kg

* I.v. of ook evt Intranasale toediening

– Geen N2O meer

– S-Ketamine:

* Geen midazolam meer standaard erbij

– Paracetamol :

* 20 mg/kg (max 1 gram)

– Lidocaine in de botnaald voor infusie vloeistoffen

– Zofran ipv Primperan

 

 

 

 

 

 

Updated: September 18, 2014 — 12:27